Website Kring voor Heemkunde Edegem vzw

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Kring voor Heemkunde Edegem heet u welkom.

De Kring voor Heemkunde Edegem werd opgericht in 1973.
Wekelijks is er een werkvergadering op dinsdag van 14 tot 16 uur.
De Kring voor Heemkunde is sinds september 2016 gehuisvest in het Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 2 te Edegem.

Tevoren was het museum gevestigd in de oude pastorie in de Strijdersstraat. De grond waar de pastorij nu opstaat, maakte vroeger deel uit van het "Hof ter Elst". De oude pastorij dateert van eind mei 1857. Er is een gedenksteen van de eerste steenlegging teruggevonden in de tuin aan de zijdeur. Het volgende opschrift is in de harde blauwe steen gekapt :
"Gelegd door Graafe en Gravin Dubois-D’Aische 20 mei 1857".
Deze steen is nu aangebracht onder een raam in de woonkamer,
dat uitzicht geeft op de pastorietuin.
Het "Oud Gemeentehuis"

Alhoewel Edegem in 2023  al 850 jaar bestaat, heeft het pas sinds 1912 een echt gemeentehuis. In de loop der jaren was er herhaaldelijk sprake van de bouw van een gemeentehuis, maar het duurde tot 1910 eer er beweging kwam in het dossier. In de gemeenteraad van maart 1911 werd de opdracht voor de plannen aan bouwmeester Ch. Janssens uit Antwerpen toevertrouwd.
De aanbesteding had plaats op 20 mei 1911: A. Verbert-Prinsen te Hove zou het gebouw oprichten, Dré de Rijck werd de meester-schrijnwerker.
Men zou rekening houden met de nieuwste snufjes, en "gezien er ook verlichting bestaat met electriciteit" voorzag men, naast buizen voor gas, direct het nodige voor elektrische verlichting.
Op 8 september 1912 huldigde men het in, met de nodige plechtigheden. Ondanks het slechte weer namen 61 maatschappijen deel. Ze stapten op in de stoet en deden, aldus het krantenverslag, door hun opgewekte marsen het slechte weer vergeten.
In de voorgevel draagt een cartouche het jaartal 1911, het jaar van het begin van de bouwwerken en prijkt een gedenksteen met de volgende namen:
Graaf Baillet-Latour
Goeverneur
A. van der Beken-Pasteel
Griffier
Cl. Segers, Burgemeester
P.J. Van Put
Fr. Van Noyen, Schepenen
L. Hellemans, Secretaris
K.L. Janssens, Bouwmeester
A. Verbert, aannemer
In 1961 brak brand uit, het dak en de toren werden vernield. De oorzaak was een kortsluiting in de elektrische leidingen onder de houten vloer van de zolder. Door het efficiënt optreden van de brandweer Edegem bleef de schade aan het gebouw en de inboedel beperkt. Er gingen geen archieven of documenten verloren. De gemeenteachitect, Jean Faes, herstelde het interieur in het daarop volgende jaar.
 
Homepage | Even kennis maken | Activiteiten | Tijdschrift | Fotogalerij | Nieuws van de kring | Contact | Privacy | Algemene Site Map
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu